Význam slova jóga

Slovo jóga má původ v hinduismu a představuje spojení. V podstatě tedy znamená spojení individuálního Já a universálního Bytí. Samotné slovo pochází přímo ze starobylého jazyka sanskrtu, jež je jakýmsi otcem všech jazyků světa. V tomto jazyku je slovo jóga odvozeno od kořene slova judž. Toto slovo má hned několik významů. Tím nejužívanějším je sloveso připoutat či spojit. V dnešní slova smyslu je jóga brána jako cvičení, které je inspirací pro několik dalších oborů. Jako příklad může sloužit třeba power joga.

Kdy vznikla jóga?

Historie jógy je mnohem bohatší než tradice ostatních cvičení. Mnohé aktivity dnešní doby jsou v podstatě moderními výdobytky společnosti. Jde třeba o spinning či powerball. Jestliže chcete ale sáhnout po opravdu tradičním cvičení, tak rozhodně zvolíte právě jógu. Nejstarší prameny tohoto druhu tělesné aktivity sahají až do rozmezí let 900 až 500 před naším letopočtem. Tyto zmínky pocházejí z brahmán. V upanišadách se hovoří o józe jako o způsobu meditace a uctívání. Absolutně nejznámější informace o józe pocházejí z Bhagavadgíty, jejichž původ je datován do roku 200 před naším letopočtem.

Na co klade jóga důraz?

Základním cílem, kterého má jóga dosáhnout, se stala harmonie těla i ducha. Zakládá si hlavně na velmi plynulých přechodech mezi jednotlivými polohami při cvičení. Pozice je třeba vybírat velmi dobře a precizně dodržovat jejich skladbu. Velký význam je pochopitelně přisuzován dýchání. To musí být při cvičení jógy naprosto plynulé a provedeno správnou technikou. Neméně důležitá je pochopitelně také relaxace. Člověk cvičící jógu musí být soustředěný přímo na samotné pohyby a na nic jiného. Jógu rozhodně nelze kvalitně cvičit například u televize anebo u moderní hudby. Pohyb při cvičení musí nutně být plynulý. Jakékoli trhané pohyby do jógy rozhodně nepatří. Původním záměrem tohoto relaxačního cvičení byl pochopitelně jakýsi náboženský rozměr. Pomocí jógy se přišlo k tomu, že člověk dosáhl určitých duchovních hodnot.

Jóga a její jednotlivé varianty

Jóga byla vždy v podstatě myšlena jako spojení s Bohem. Pomáhala a pomáhá doposud lidem, kteří ji cvičí, překonat rozměr sama sebe, tedy vlastního ega a snaží se posunout hranice možností lidí. Jóga disponuje hned několika různými variantami. Absolutně nejznámějšími jsou Bhakti jóga, Hatha jóga, Džnána jóga, Rádža jóga, Karma jóga a nebo Guru jóga či Kundaliní jóga. Z těchto kategorií, které v podstatě představují klasickou jógu, se po určité době vyvinula moderní forma tohoto cvičení- power joga a některé prvky pochopitelně přejalo i cvičení pilates.

Jóga a její přednosti

Jóga je ideálním cvičením zejména pro lidi, kteří nemají čas jít do přírody a věnovat se aktivitám typu nordic walking anebo klasickým procházkám.Jedná se o cvičení, které vám přinese hlavně tělesnou pohodu. Po určité době cvičení zjistíte, že se cítíte fyzicky mnohem lépe než před tím, než jste s jógou začali. Jóga je prostředkem k odbourání chronického stresu, jenž je bohužel součástí reality mnohých lidí. Díky tomu, že jóga poskytuje tuto možnost, mnoho lidí získá potřebný klid k vykonávání své profese. Díky relaxačním chvilkám rozhodně přijdete o veškerou svalovou dysbalanci, která může při jednosměrném posilování určitých partií přijít. Pomůže také obnovit pružnost páteře a zlepšit funkce krevního oběhu.