Jóga a její stupně

Jak již bylo řečeno, jóga je naprosto precizně propracovaným stylem cvičení. Toto tvrzení dokladuje i její vnitřní stavba a rozvrstvení. Jóga se dělí celkem na osm stupňů. Toto stupňové rozdělení existuje již od samotných počátků tohoto druhu cvičení, tedy několik tisícovek let.

Všechny stupně se mezi sebou vzájemně prolínají a jeden navazuje na druhý a mnohdy jej také rozvíjí. Stejně tak jedna technika jógy se prolíná s druhou.

Prvním základním principem neboli stupněm jógy je všeobecný etnický princip zvaný jama. Etika je vědou, která se v podstatě zbývá morálkou, kterou dnešní společnost do velké míry postrádá. Druhým stupněm jsou pravidla individuální morálky. Oba stupně spolu velmi úzce souvisí a prolínají se. Třetí velmi důležitý stupeň představuje samotné cvičení jednotlivých pozic jógy. Tento stupeň se nazývá ásán. Jóga se musí cvičit dle určitých přesně daných pravidel. Ostatně podobná cvičení, mezi které řadíme třeba spinning či fitness, také vyžadují precizní provedení. Zapomenout nelze ani na klasické jógové dýchací techniky, které jsou zahrnuty ve stupni pránajáma. S technikou dýchání také souvisí stupeň ovládnutí smyslů pratjáhára. Vaše smysly by se měly dostat do naprosté harmonie. Velmi důležitá je pochopitelně také koncentrace mysli. Je třeba se soustředit na každý pohyb těla tak, aby vše probíhalo v naprostém souladu. Jedním z důležitých stupňů jógy je pochopitelně také meditace. Ta se nazývá dhjána a vede k absolutnímu uvolnění konkrétního člověka. Při meditaci by měl člověk dosáhnout naprosto čisté mysli, jež nebude rušena žádnými okolními vlivy. Poslední stupeň jógy je představován splynutím s Universem. Odborně se nazývá samadhi.

Cvičení v praktickém provedení znamená střídání jednotlivých jógových pozic a předcvičování několika různých metod relaxace.