Význam slova jóga

Slovo jóga má původ v hinduismu a představuje spojení. V podstatě tedy znamená spojení individuálního Já a universálního Bytí. Samotné slovo pochází přímo ze starobylého jazyka sanskrtu, jež je jakýmsi otcem všech jazyků světa. V tomto jazyku je slovo jóga odvozeno od kořene slova judž. Toto slovo má hned několik významů. Tím nejužívanějším je sloveso připoutat či spojit. V dnešní slova smyslu je jóga brána jako cvičení, které je inspirací pro několik dalších oborů. Jako příklad může sloužit třeba power joga.

One Response to “Význam slova jóga”

  1. admin Says:

    Já cvičím balanční cvičení a moc mě to baví, dokonce jsem si koupila i balanční podložky a cvičím a cvičím. Je to bomba.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.