Na co klade jóga důraz?

Základním cílem, kterého má jóga dosáhnout, se stala harmonie těla i ducha. Zakládá si hlavně na velmi plynulých přechodech mezi jednotlivými polohami při cvičení. Pozice je třeba vybírat velmi dobře a precizně dodržovat jejich skladbu. Velký význam je pochopitelně přisuzován dýchání. To musí být při cvičení jógy naprosto plynulé a provedeno správnou technikou. Neméně důležitá je pochopitelně také relaxace. Člověk cvičící jógu musí být soustředěný přímo na samotné pohyby a na nic jiného. Jógu rozhodně nelze kvalitně cvičit například u televize anebo u moderní hudby. Pohyb při cvičení musí nutně být plynulý. Jakékoli trhané pohyby do jógy rozhodně nepatří. Původním záměrem tohoto relaxačního cvičení byl pochopitelně jakýsi náboženský rozměr. Pomocí jógy se přišlo k tomu, že člověk dosáhl určitých duchovních hodnot.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.